Sistemes d'àudio per a discapacitats auditius

Els Llaços o bucles d'inducció pretenen ajudar l'usuari d'audiòfons oferint una transmissió neta des de la font a l'audiòfon. Per a això, creen un camp magnètic en les freqüències d'àudio sobre l'àrea d'escolta assistida.

Els sistemes de llaços d'inducció estan regits per estàndards internacionals que defineixen detalladament qual ha de ser l’intensitat del camp magnètic per ser útil a l'usuari d'audiòfons (escolta clara, sense distorsió i nivell de so).

Garantir aquesta intensitat a tota l'àrea de cobertura és el que Trifàsic realitza durant el procés de mesurament i posterior disseny, usant un software d'anàlisi exclusiu.

Un sistema de llaç d'inducció adequadament dissenyat, instal·lat i comprovat només produeix camp magnètic en les freqüències d'àudio. No genera cap altre tipus d'interferència electromagnètica i mai afectarà marcapassos o elements similars.

· Llocs d'estada perllongada ·

      · Centres de culte. Sales de lectura.
      · Instal·lacions per a reunions i similars.
      · Teatres i Cinemes. Cotxes / Autobusos / Tramvies / Trens.

· Llocs de Pas ·

      · Finestretes bancàries. Expenedors de bitllets.
      · Taulas d'informació i Recepcions.
      · Peatges, Intercomunicadors i Punts de Venda.
      · Ascensors. Àrees d'evacuació per veu.

• Llaços per a ús domèstic

· INSTAL·LADOR OFICIAL AUTORITZAT ·