Congressos

A Trifàsic Menorca oferim sistemes de conferències per a la realització d'una gran varietat de reunions, des de les més senzilles fins a aquelles en què participen nombrosos assistents.
Atenent a les necessitats dels clients, realitzem solucions a mida, per ajustar el més possible a la necessitat concreta de l'acte o esdeveniment i al lloc on es realitzi.

· SISTEMES DE CONFERÈNCIES ·

Per reunions o grups de discussió de reduït tamany o de nombrosos participants.
Els micròfons es presenten en versió de delegat amb polsador d'intervenció, o de president amb polsador de prioritat.
Tot l'equip està gestionat per una unitat central.
Gràcies al sistema de conferència s'aconsegueix un valor afegit a la seva reunió.

· TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA ·

Perquè el seu missatge sigui escoltat per tots els participants, en el seu idioma, en qualsevol esdeveniment que organitzi la seva empresa, li instal·lem el sistema adequat de traducció simultània.
Es caracteritza per un ús fàcil i segur. Compleix amb les demandes de l’interpretació multilingüe gràcies al seu disseny ergonòmic i les connexions per a micròfon, auricular, casc i altaveu.
El sistema d'interpretació simultània a través d'infrarojos assegura que el so de l' intèrpret arribi a tots els participants en òptimes condicions, permetent que cada assistent pugui seleccionar l’idioma mitjançant la utilització del receptor sense cables.
Posem a la seva disposició:

  • Cabines insonoritzades
  • Transmissors d'infrarojos
  • Receptors de infrarojos de dos a vuit canals
  • Pupitres d'interpretació
  • Sistemes de distribució de senyal per a premsa
  • Enregistrament de la reunió per aixecament d'actes.

· ÀREES PER A DISCAPACITATS AUDITIUS ·

Instal.lem Llaços d'inducció per condicionar zones aptes a assistents amb alguna discapacitat auditiva.
Els Llaços d'inducció pretenen ajudar l'usuari d'audiòfons oferint una transmissió neta des de la font a l'audiòfon. Per a això creen un camp magnètic en les freqüències d'àudio sobre l'àrea d'escolta assistida.
El sistema instal·lat i comprovat només produeix camp magnètic en les freqüències d'àudio. No genera cap altre tipus d'interferència electromagnètica i mai afectarà marcapassos o elements similars.